Program NEO

Elementy termodynamiki oraz teorii maszyn cieplnych
Podstawy spalania
Zasoby energetyczne świata a energetyka odnawialna
Elementy hydromechaniki
Krótka historia energetyki wodnej
Turbiny i elektrownie wodne. Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji
Zagadnienia diagnostyki maszyn hydraulicznych w energetyce wodnej
Kotły opalane paliwami odnawialnymi, układy zaopatrzenia w paliwo
Pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20. Implikacje dla Polski
Energetyka wiatrowa. Stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce
Fotowoltaika, kolektory słoneczne
Układy wyprowadzenia mocy oraz warunki przyłączenia źródeł do systemu
Energetyka geotermalna
Pompy w odnawialnych źródłach energii
Turbiny gazowe dla energetyki lokalnej
Tłokowe silniki gazowe dla energetyki odnawialnej
Nowe technologie generacji energii dla energetyki odnawialnej
Gospodarka skojarzona (ciepłownictwo)
Prawo energetyczne
Prawo budowlane
Układy sterowania i automatyki nadrzędnej
Rachunek ekonomiczny dla inwestycji energetyki lokalnej
Wykorzystanie zasobników ciepła na potrzeby gospodarki skojarzonej