dr hab. inż., prof. uczelni

Piotr Krawczyk

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż.

Jarosław Milewski

prof. dr hab. inż.

Jerzy Banaszek

dr hab. inż., prof. uczelni

Wojciech Bujalski