Studium podyplomowe

Nowoczesna Energetyka Odnawialna

Wprowadzenie

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”).  Energetyka odnawialna już obecnie jest poważnym udziałowcem w polskim i światowym miksie energetycznym. Do wiodących źródeł energii odnawialnej należą energetyka wiatrowa, biomasa, energetyka wodna oraz słoneczna. Również uregulowania prawne na poziomie krajowym i unijnym zachęcają, a wręcz wymuszają rozwój i coraz powszechniejsze stosowanie technologii OZE. Pod tym pojęciem kryje się bardzo szeroki wachlarz rozwiązań i technologii. Oferowane studia pozwalają swym słuchaczom na zdobycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie m.in. dostępnych obecnie oraz rozwijanych technologii OZE wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami ich stosowania.

Co jest celem studiów?

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi trendami rozwojowymi i rozwiązaniami w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Studia dedykowane są zarówno dla osób chcących rozpocząć swoją działalność w obszarze OZE jak również dla osób obecnie związanych zawodowo z energetyką odnawialną. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu m.in:

  • Energetyki wiatrowej – konstrukcja turbin wiatrowych, energetyka wiatrowa w Polsce i na Świecie;
  • Energetycznego wykorzystania biomasy – biopaliwa, spalanie i współspalanie biomasy stałej, wykorzystanie  biopaliw ciekłych, biogaz jako paliwo;
  • Energetyki wodnej – hydroenergetyka, turbiny wodne, stan rozwoju w Polsce i na Świecie;
  • Energetyki słonecznej – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, energetyka słoneczne w Polsce i na świecie;
  • Energii geotermalnej;
  • Energetycznego wykorzystania odpadów jako źródła energii odnawialnej;
  • Nowych technologii energetycznych np. ogniw paliwowych.

Dla kogo?

Studium jest adresowane do absolwentów wyższych uczelni (zasadniczo technicznych i ekonomicznych) chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii energetyki odnawialnej oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce odnawialnej.

Co nas wyróżnia?

Kadra! Wykładowcy studium podyplomowego "NEO" to specjaliści z jednostek naukowych jak i przemysłowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe Działamy we współpracy z najlepszymi ekspertami, którzy podzielą się z Państwem wiedzą i umiejętnościami.

Współpracujemy z Centrum Badawczym PAN KEZO!

Oferujemy słuchaczom zajęcia w najnowocześniejszym w Europie zespole laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Czas trwania

Standardowy program: 2 semestry

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu- czwartki/piątki/soboty

Tryb zgłoszeń

Kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”

SZCZEGÓŁY na stronie: neo.itc.pw.edu.pl/rekrutacja